ข้อมูลบัตรทองส่งกลับ (RTR) งวดที่ 2 เดือน กรกฎาคม 2561 ออกแล้ว!!

 
 โพสต์เรื่องด่วน เรื่องแจ้ง
 รายงานการส่งข้อมูลบัตร
 
 
 
 
 
update link : 13/09/2011
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Untitled Document


     
วันที่แจ้ง   รายละเอียด  
21-05-2561 แจ้งแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 ..post_id=391
15-05-2561 แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารจัดการวัคซีนสำหรับสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ..post_id=390
27-02-2561 เอกสารประกอบการประชุมทางไกล เรื่องงบค่าบริการทางการแพทย์(งบค่าเสื่อม)1/2561 ..post_id=389
22-02-2561 ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับเบิกจ่ายตรงกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น ..post_id=388
13-02-2561 ตรวจสอบการสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง อปท. สำหรับ รพ.สต. ตามLinkนี้ค่ะ http://khonkaen.nhso.go.th/apisak/lgoregister/index.php ..post_id=387
     
วันที่แจ้ง   รายละเอียด  
25-01-2561 แนวทางบริหารงบคุณภาพ_2561 สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ..post_id=386
29-12-2560 แจ้งการอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 (70%) ..post_id=385
04-01-2561 ไฟล์การต่ออายุ License Manager สำหรับบัตร smart card ปี2561 ..post_id=384
29-12-2560 แจ้งการอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 (20% และ 10%) ..post_id=383
29-12-2560 แบบรายงายงบลงทุนระดับจังหวัดร้อยละ20 ..post_id=382
29-12-2560 แบบรายงานงบลงทุนระดับเขตร้อยละ10 ..post_id=381
29-12-2560 ข้อมูลงบลงทุนระดับเขตร้อยละ10และระดับจังหวัดร้อยละ20 ..post_id=380
28-11-2560 แจ้งกรอบหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณและแนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ..post_id=379
24-11-2560 เอกสารประกอบการประชุมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2561 ..post_id=378
15-11-2560 แจ้งการอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 ..post_id=377
     
 
 
 
       
     
 
ที่มา : สถิติและรายงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
   
         
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถ.บายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
 
โทรศัพท์ 0-4381-5415 โทรสาร 0-4381-5415